Svedman Försäljning AB i Hudiksvall har sedan 1992 salufört produkter till detaljhandel, fackhandel och
dagligvaruhandel i Sverige och i övriga Europa. Har ni en produkt att sälja ta då gärna kontakt med oss.
Vårt motto är att betjäna och uppfylla våra uppdragsgivare och kunders behov på bästa sätt, till belåtenhet för alla parter.
Hudiksvall
SJÖBODARNA I HUDIKSVALL
Mellan blånande berg och hav, utefter Hälsinglands kust, ligger Hudiksvalls kommun. För många mera känd som ”Glada Hudik”, ett uttryck som myntades redan på 1800-talet då sjöfarten och trähandeln var som mest intensiv. Hudiksvall har alltid varit en hamnstad med livlig sjöfart. Även om sjöfarten i våra dagar lever en tynande tillvaro så är fortfarande hamnen med dess magnifika hamnmagasin, sjöbodar och tullhus från 1880-talet mycket värdefulla inslag i dagens stadsbild.
De röda sjöbodarna på båda sidor om Sundskanalen är något av Hudiksvalls signum. www.hudiksvall.se

Nyhet

Ink Club

Nu kan ni köpa Doppio till ett mycket bra pris på Ink Club www.inkclub.se

Läs mer här!